KOMPANI1
Publicerad 24-03-2016

Neil LaBute

Manusförfattare - YTA

Neil LaBute är född 1963 i Detroit. Han studerade drama vid universitetet och övergick efterhand till att skriva och regissera film och teater och han har fortsatt att arbeta med båda medierna under hela sin karriär.

Genombrottet kom med pjäsen In the Company of Men som han även filmatiserade. Bland hans dramatik märks bl.a. Some Girl(s), Fat Pig och Reasons to Be Pretty. De två sistnämnda utforskar i likhet med The Shape of Things vår tids fixering vid utseende och yta.

LaBute har själv nämnt David Mamet som en förebild. Teman som återkommer i LaBute’s dramatik är, förutom utseendefixering, könsrelationer, maktkamp och kritik av en avsaknad av empati i vår samtid.